Học phí An Yoga

Loại thẻ Giá thẻ học Ghi chú
1 tháng 1,050,000đ
3 tháng 2,900,000đ tặng 05 buổi tập
6 tháng 5,000,000đ tặng 10 buổi tập
12 tháng 8,500,000đ tặng thêm 1 tháng tập
5 buổi (thời hạn sử dụng 01 tháng) 400,000đ
10 buổi (thời hạn sử dụng 01 tháng) 700,000đ
30 buổi (thời hạn sử dụng 03 tháng) 1,600,000đ

Địa chỉ:
Tầng 4, Tòa HH2 Số 4 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại:
0869.127.706 | 0246 295 7760
Email:
contact.anyoga@gmail.com