Meditation (Thiền)

Thiền không thực sự là một khía cạnh riêng biệt của yoga bởi vì thực tế yoga chính là thiền định. Tuy nhiên, cụm từ “thiền yoga” được sử dụng ở đây để phân biệt giữa thiền yoga với niềm tin phổ biến hiện nay rằng yoga là những tư thế rèn luyện vể mặt thể chất. Yoga hay thiền yoga là một quá trình tự thân nó rất hoàn chỉnh chỉ có một phần rất nhỏ, dù rất hữu ích, liên quan đến cơ thể vật chất.

Theo truyền thống thiền yoga đến từ dãy Himmalaya, một người rèn luyện một cách có hệ thống với các giác quan, cơ thể, hơi thở, các mức độ khác nhau của tâm trí, rồi sau đó tiến xa hơn, đến trung tâm của ý thức. Khoa học về thiền yoga được truyền dạy bởi các nhà hiền triết tại Himmalaya bản thân nó đã là một môn khoa học mang tính toàn thể và hoàn chỉnh nhưng theo thời gian đã bị chia cắt thành từng phần nhỏ hơn. Những phần riêng biệt đôi khi (chẳng may) lại bị cắt ra khỏi hệ thống thiền yoga tổng thể, được đặt cho những cái tên riêng và được truyền dãy như là những hệ thống thiền định riêng biệt duy nhất. Theo cái nhìn toàn cảnh về thiền yoga của trang SwamiJ.com thì thiền yoga không phải là sự chắp dán của các loại yoga khác nhau mà là một hệ thống đã hoàn chỉnh từ trước mà chúng ta có thể gọi là thiền yoga hay đơn giản là yoga.

Thiền yoga theo truyền thống của vùng Himmalaya có mối quan hệ gắn bó với nhau trong đó nó không chỉ giải quyết một cách có hệ thống với tất cả các mức độ mà còn liên quan đến một phạm vi rộng của việc thực hành, bao gồm thiền định, chiêm nghiệm, cầu nguyện và thần chú cũng như là những sự rèn chuẩn bị để dẫn tới những thực hành này. Thiền yoga cũng khám phá tất cả các cấp độ của thực tại và sự tự xây dựng, bao gồm cái toàn thể (vaishvanara), sự tinh tế (taijasa), thuyết nhân quả (prajna) và sự tuyệt đối (turiya) như được phản ánh trong câu chú OM. Cuối cùng, thiền yoga dẫn con người tới một kinh nghiệm trực tiếp về sự tuyệt đối, tinh khiết và ở trung tâm bên trong của ý thức.

Ý nghĩa gốc của thiền yoga nằm trong ý nghĩa của chính bản thân từ yoga, bắt nguồn từ gốc từ tiếng Phạn “yuj” có nghĩa là kết nối, nhằm kết hợp lại tất cả các khía cạnh của chính bản thân một người mà chưa bao giờ bị chia cắt ở thời điểm nguyên thủy. Cuốn Kinh Yoga của Patanjali là cuốn sách căn bản và đầy đủ hướng dẫn về việc thực hành thiền yoga. Những điểm quan trọng hơn của thiền yoga được mô tả và truyền dạy trực tiếp theo cách truyền miệng truyền thống.

Địa chỉ:
Tầng 4, Tòa HH2 Số 4 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại:
0869.127.706 | 0246 295 7760
Email:
contact.anyoga@gmail.com